Zpráva o činnosti TJ Sokol Huslenky

TJ byla založena 8. března 1952. Předsedou byl zvolen Antonín Dobeš, po krátkém čase převzal funkci Alois Krhovják st.

V začátcích se sportovní činnost prováděla v různých sportech, cvičit se jezdilo do Sokolovny na Hovězí, později se cvičilo v sále starého MNV. Zde se vyžíval rovněž oddíl stolního tenisu. Rekreačně se hrál volejbal, v zimě se hrál na Hovězí hokej, měli jsme dobré lyžaře, postupně byl ustaven šachový oddíl. Řada našich členů hrála fotbal na Hovězí a postupně se řešil požadavek na založení fotbalového oddílu v Huslenkách. Po dořešení sporu, kde vybudovat hřiště, bylo rozhodnuto, že toto bude v dolní části obce pod břehem za drahou. V roce 1953 se začalo s úpravami terénu, aby se dosáhl přijatelný rozměr, vše ručně, lopatou, krumpáčem, kolečky a s velkým nadšením.

Na jaře roku 1954 (letos tomu bylo 45 let) byl založen fotbalový oddíl a zařazen do mistrovských soutěží. Předsedou byl zvolen Karel Galetka st.. Již 4. dubna 1954 byl sehrán první historický mistrovský zápas ve Valašské Polance, a to vítězně v poměru 5:1.

Rovněž další zápasy přinesly dobré výsledky.

  • V r. 1958 – započato s výstavbou kabin – dokončeno v roce 1961

  • V r. 1959 – přihlášen do soutěže dorost

  • V r. 1962 – provedena přípojka vody do kabin

  • V r. 1968 – přihlášení do soutěže žáci

  • V r.1983 - přestavba kuchyňky a prodeje občerstvení

  • V r.1985 –vybudováno náhradní hřiště na Střelnici, kde se hrálo po dobu rekonstrukce hlavního hřiště a nyní slouží na tréninky a Zimní turnaje

  • V r. 1986 – 88 – rekonstrukce hřiště

  • V r. 1987 – dokončení přestavby sociálního zařízení s části nadstavby a kompletní omítky

V průběhu 45 let činnosti fotbalového oddílu se v družstvech žáků, dorostu a mužů vystřídalo přes 460 členů. Řada našich hráčů postupně odešla do jiných oddílů hrát vyšší soutěže.

V současné době hrají muži v Okresním přeboru, dorost a žáci v Okresní soutěži skupiny A.

Kromě fotbalu má TJ v činnosti odbor ASPV (asociace sport pro všechny) – cvičení žen v ZŠ Huslenky a agilní tenisový oddíl, který 2 x ročně pořádá turnaj o přeborníka obce na domácím kurtu (tento si vybudovali nadšenci kolem Pavla Kovaříka za finančního přispění TJ a MNV Huslenky v roce 1989).

V roce 1990 byl obnoven šachový oddíl, který se střídavými úspěchy hraje okresní soutěž a okresní přebor pod vedením Antonína Maňáka.

Turistický oddíl, založený v r. 1976, je v posledních letech v nečinnosti pro nedostatek vedoucích.

Celkový počet členů TJ je v současné době 168, což je asi nejvíce ze všech organizací v obci. Činnost naší TJ řídí jen několik jedinců a výsledky nejsou vždy na také úrovni, jakou bychom si přáli. Chybí nadšenci, kteří by pomohli dostat činnost na vyšší úroveň. Kromě tohoto je další problém, se kterým se potýkáme, a to finanční zabezpečení. Náklady se rok od roku zvyšují, ale příjmy jsou naopak menší. 

Karel Galetka


Ženy z TJ Sokol Huslenky pořádají pro děti různé výlety.
Na snímku: výšlap na "Pulčínské skály".

 

Dětský turistický odbor VSACANÉ

Dětský turistický odbor Vsacané je evidován od 1.1.1996. Vedoucí je ing. Anna Černotová a při akcích pomáhá Anežka Mikulenková. Odbor je zařazen Asociací TOM pod číslem 19037 s názvem Vsacané. Pracovat se začalo s 23 dětmi. Nyní tvoří základnu 33 dětí ve věku 7 – 16 let, mezi ně patří i 6 studentů.

Náplň činnosti je pestrá a nápaditá. Výlety pěší, kolové, soutěže, hry i noční pochody a hlavně pobyty a poznávání přírody. Měsíčně se koná 1 akce.

V zimě lyže, brusle, jaro zase kola, výlety na skály, hrady. Den dětí v červnu je rovněž důležitou akcí.

K létu patří sluníčko a tábory. Tábory v Lužné nebo Horním Lidči se dětem moc líbily. Noční pochody na začátku prázdnin mají již svou tříletou tradici. Pravidelně se jezdí do Rybího u Nového Jičína na “Pohádkový les” a v létě se několik mladých turistů podívalo i do zahraničních hor. Julské Alpy, Fagaraš, Karavanky, ale i u nás hrad Helštýn, muzeum v Kopřivnici, Pustevny, Smrk, jeskyně v Teplicích nad Bečvou byly velmi zajímavé a lákavé akce.

Podzim je zase věnován cyklovýletům a bazén se skluzavkou v Rožnově pod Radhoštěm ještě neomrzel malé ani velké.

Akce “Mikuláš” je rovněž tradiční, ať už ve Velkých Karlovicích nebo na Tesáku. Dárky dostávají rádi všichni v každém věku.

Tři akce dětského odboru mají společnou náplň s odborem velkých turistů. Jarní pochod “Dolina Urgatina”, podzimní “Okolo Halenkova” a únorové zimní táboření nad Bratřejůvkou.

K turistice patří hlavně poznání, ale důležitá je i ochrana přírody. Proto zprůchodňujeme a značíme trasy, čistíme Kychovský potok.

Naši činnost finančně zabezpečuje Asociace TOM, OÚ Huslenky a sponzoři, které si sami zajistíme. Protože nevlastníme klubovnu, rádi od letošního roku využíváme možnosti cvičení v  Š na Bařinách.

Za dobu naší 4-leté existence se děti, i přes značný věkový rozdíl, stmelily v dobrou partu se společným koníčkem. Tím krásným koníčkem je turistika, poznávání.

Do nového roku 2000 vyšlapeme společně zase dál a někdy i výš. Těšíme se na to, co jsme ještě nepoznali.

 Anežka Mikulenková